(Nederlandse vertaling hieronder)

Since January 2019 we have entered a new phase in our mission to bring back the cashmere industry to Nepal. From Australia we imported a number of cashmere bucks to Nepal which were keep in our new build farm in Methinkot. In collaboration with Professor Shambho Pandey of the university in Kathmandu (Nepal) and the University of Wageningen (NL) we intend to cross the male goats of this super race with two different breeds of local goats. From this a new variety must arise that will take care of the production of our wool in the future.
We also set up our first spin workshop in the earthquake area in Gorkha province. The first ten men and women are trained to spin cashmere.

Sinds januari 2019 zijn we een nieuwe fase ingegaan met onze missie om de cashmere industrie terug te brengen naar Nepal. Vanuit Australië hebben we een aantal cashmere bokken naar Nepal gevlogen welke naar onze boerderij in Methinkot zijn overgebracht. In samenwerking met professor Shambho Pandey van de universiteit in Kathmandu (Nepal) en de universiteit van Wageningen (NL) gaan we de bokken van dit superras kruizen met twee soorten lokale geiten. Hieruit moet dan een nieuw ras ontstaan dat voor de productie van onze wol gaat zorgen.

In het aardbevingsgebied in de provincie Gorkha hebben we ons eerste spinatelier ingericht. Daar worden de eerste tien mannen en vrouwen getraind om cashmere te spinnen.